Predajte oglas
Oglas koji predate do 15h može biti objavljen isti dan.

Odaberite medij na kojem želite objaviti oglas.
Označite kategoriju radio oglasa za objavu
Odaberite jednu od ponuđenih opcija
Molimo da unesete tekst oglasa, dužine do 30 riječi
Molimo da unesete tekst oglasa, dužine do 80 riječi
Molimo da unesete tekst oglasa, dužine do 120 riječi
Označite kategoriju TV oglasa za objavu
Označite želite li objaviti skeniranu / uslikanu osmrtnicu ili ćete napisati tekst oglasa?
Odaberite skeniranu ili uslikanu osmrtnicu sa Vašeg računara. Podržani formati slike su .jpg i .png. Dopuštena veličina je do 1MB.
Odaberite veličinu osmrtnice prema broju riječi
Unesite tekst sa osmrtnice dužine do 80 riječi
Unesite tekst sa osmrtnice dužine do 120 riječi
Odaberite način emitovanja
Molimo da odaberete veličinu Vašeg oglasa prema broju riječi

Molimo da unesete podatke o umrloj osobi za koju dajete oglas

Unesite ime umrle osobe
Unesite ime oca
Unesite prezime umrle osobe
Unesite djevojačko prezime
Molimo da unesete Vaš oglas do 80 riječi
Molimo da unesete Vaš oglas do 120 riječi
Molimo da odaberete sliku sa Vašeg uređaja. Dozvoljeni formati su (jpg i png). Dopuštena veličina je do 1MB.
Molimo da odaberete broj slika za prikaz na osmrtnici
Molimo da odaberete sliku sa Vašeg uređaja. Dozvoljeni formati su (jpg i png). Dopuštena veličina je do 1MB.
Molimo da odaberete sliku sa Vašeg uređaja. Dozvoljeni formati su (jpg i png). Dopuštena veličina je do 1MB.
Molimo da odaberete sliku sa Vašeg uređaja. Dozvoljeni formati su (jpg i png). Dopuštena veličina je do 1MB.
Molimo da odaberete sliku sa Vašeg uređaja. Dozvoljeni formati su (jpg i png). Dopuštena veličina je do 1MB.
Molimo da odaberete sliku sa Vašeg uređaja. Dozvoljeni formati su (jpg i png). Dopuštena veličina je do 1MB.
Čestitke se emituju 3 puta tokom dana
Odaberite sliku za mali oglas sa svog uređaja. Dozvoljeni formati su .jpg i .png
Molimo da unesete Vašu čestitku do 80 riječi
Molimo da unesete datum emitovanja oglasa
Za platiti:  KM

Unesite podatke o osobi koja obavlja plaćanje