Način i pravila korištenja Multipass portala


Dobrodošli na portal Multipass, te na sve informacije i servise koji su dostupni preko internetske stranice čija je adresa multipass.digital (u daljem tekstu: "Portal"). Portal administrira Moore doo, u čiju je korist i zakonski zaštićen.

Molimo vas da Portal koristite savjesno, odgovorno i isključivo u svrhu obrade plaćanja vaše narudžbe na internet trgovini. U nastavku teksta naći ćete pravne formulacije u vezi sa uvjetima korištenja Portala.

NAPOMENE U VEZI SA PRAVILIMA KORIŠTENJA

Prije korištenja Portala na bilo koji način, u svoje ime i-li u ime lica u čije ime djelujete („Vi“), prihvatate da ste saglasni sa ovdje opisanim načinom i pravilima korištenja ("Pravila korištenja") Portala. Ukoliko niste saglasni sa Pravilima korištenja, nemojte pristupati ili koristiti Portal na bilo koji način.

Zadržavamo pravo izmijene Pravila korištenja bez najave, u dijelu ili u potpunosti, o kojima ćete biti informisani objavom istih na Portalu.

Ukoliko drugačije nije izrijekom naznačeno, sve nove funkcionalnosti, sadržaji, servisi, i drugi resursi dostupni na Portalu podložni su Pravilima korištenja.

NAČIN KORIŠTENJA PORTALA

Korištenjem Portala prihvatate:

  • Portal možete koristiti isključivo u skladu sa Pravilima korištenja i odnosnim pravilima i zakonima u BiH za svrhu obrade plaćanja vaše narudžbe u internet trgovini;
  • Isključivo ste Vi odgovorna strana za posljedice proizišle iz vašeg korištenja Portala.

Korištenjem Portala obavezujete se da nećete:

  • (i) koristiti Portal izvan načina opisanih Pravilima korištenja;
  • (ii) lažno se predstavljati, unositi bilo kojom metodom netačne, krivotvorene ili podatke stečene bez znanja ili saglasnosti njihovih izvornih vlasnika;
  • (iii) oštetiti, mijenjati, onesposobiti pristup Portalu, pokušati ili steći neovlašten pristup računarskom sistemu Portala, na Portal učitati bilo kakve računarske viruse ili bilo koji drugi štetan računarski software, korumpirane ili ukradene podatke, te učiniti bilo koju aktivnost koja za posljedicu ima umanjenje ili prestanak funkcionalnosti Portala;
  • (iv) koristiti Portal na način koji je nepremjeren dobroj i etičkoj praksi korištenja ove vrste servisa, niti koristiti Portal na način koji bi narušavao našu reputaciju ili naše poslovanje.

IZJAVA PRIVATNOSTI

Za potrebe normalnog rada Portala prikupljamo osnovne podatke o korisnicima Portala koji su nužni za izvršenje usluga Portala i-li njihovo unaprijeđenje. Kao i mnogi drugi internet servisi, Portal koristi kolačiće, male tekstualne računarske datoteke koje se smještaju na vaš računar kada posjetite neku internetsku stranicu. Koristimo ih kako bismo prepoznali vaš računar, unaprijedili korisničko iskustvo Portala, analizirali posjet Portalu, te zapamtili tekući ciklus u procesu obrade vaše narudžbe. Cookiese možete onemogućiti na svom računaru, ali to može spriječiti normalan rad Portala. Obavezujemo se štititi podatke o korisnika Portala.